Podwójne korzyści z Toyota Bank!

Premia gwarantowana nawet 100 zł + 300 pkt na start

Komunikat


Promocja została zakończona. Rejestracja w Aplikacji nie jest możliwa.


PARTNER AKCJI:   

* Działania w ramach Klubu Korzyści mają na celu promocję produktów Partnera, przekazanie Uczestnikom informacji na temat oferty Partnera oraz zachęcenie do korzystania z niej. 300 punktów na dobry początek otrzymujecie za zarejestrowanie się w aplikacji. To bonus dla szybkich - otrzymają je tylko ci Uczestnicy, którzy zarejestrują się w Klubie Korzyści najpóźniej do 30.06.17. Punkty przyznawane są za aktywne korzystanie z bogatej oferty produktów Toyota Banku. Dla uczestników przewidziane są bonusy i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 51233, kapitał zakładowy w wysokości 93.000.000 zł wpłacony w całości, NIP: 521-30-92-922.

Promocja pod hasłem „Lokata 160 dni z premią tylko dla Uczestników Klubu Korzyści” składająca się z: „Promocji „Lokata 160 dni z premią” oraz „Akcji Klub Korzyści” trwa od 26.06.2017 roku do 10.07.2017 roku.

Uczestnikami Promocji „Lokata 160 dni z premią” mogą być pełnoletnie osoby, które spełniają jeden z poniższych wymogów:

Uczestnikami Promocji „Lokata 160 dni z premią” nie mogą być:

Aby skorzystać z Promocji "Lokata 160 dni z premią” i otrzymać Premię 100 zł dla Nowego Klienta Banku lub 50 zł dla Obecnego Klienta Banku, należy spełnić warunki określone w Regulaminie, w tym m.in.:

Rozstrzygnięcie Promocji (powiadomienie o zakwalifikowaniu do otrzymania Premii nastąpi do dnia 01.12.2017 roku. O przyznaniu Premii Organizator powiadomi Uczestników poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przy rejestracji w Aplikacji Promocji. Warunkiem otrzymania Premii jest łączne spełnienie warunków wskazanych w  Regulaminie.

Organizatorem akcji promocyjnej jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486

Copyright © Agora SA